• bbin官网 加入收藏/网站地图
 • bbin官网_bbin平台-bbin下载|承德县森鑫苗圃

  当前位置:主页 > 范文 > 文秘知识 > 办公表格 > >

  销货日报表

  来源:bbin下载 | 作者:admin | 本文已影响

   

  单 位
  (1) 昨日结存
  (2) 本 日 销 货
  (3) 本 日 收 款
  (1)+(2)+(3) 本日结存
  实际销货
  销项总额
  合计
  票据
  现金
  退货
  折让
  合计
  A营业所
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  B营业所
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  C营业所
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  D营业所
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  E营业所
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  F营业所
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  合计
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  分享到: 更多
  bbin官网_bbin平台-bbin下载|承德县森鑫苗圃