• bbin官网 加入收藏/网站地图
 • bbin官网_bbin平台-bbin下载|承德县森鑫苗圃

  当前位置:主页 > 范文 > 文秘知识 > 办公表格 > >

  制造成本及利益计划表

  来源:bbin下载 | 作者:admin | 本文已影响

  制造成本及利益计划表

   

   

  项  项 
   
   
   
   
   
   
   
  金额
  构成
  金额
  构成
  金额
  构成
  金额
  构成
  金额
  构成
  金额
  构成
   
  生产额
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  原料额
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  劳费务
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  奖金津贴
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  物料费
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  折旧
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  制造成本
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  制造利润
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  生产额
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  原料额
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  劳费务
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  奖金津贴
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  物料费
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  折旧
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  制造成本
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  制造利润
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  生产额
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  原料额
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  劳费务
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  奖金津贴
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  物料费
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  折旧
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  制造成本
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  制造利润
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  生产额
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  原料额
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  劳费务
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  奖金津贴
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  物料费
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  折旧
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  制造成本
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  制造利润
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   


  分享到: 更多
  bbin官网_bbin平台-bbin下载|承德县森鑫苗圃